Khách hàng doanh nghiệp

Trang chủ » Khách hàng doanh nghiệp

Chuyển tiền trong nước

Chuyển Tiền Trong Nước

 

Chuyển tiền trong nước là việc DSGF trích tiền từ tài khoản của khách hàng chuyển cho người nhận ở trong nước thông qua hệ thống ngân hàng.

Đối tượng tham gia chương trình:

Tổ chức có tài khoản tại DSGF có nhu cầu chuyển tiền cho người nhận có tài khoản hoặc không có tài khoản tại ngân hàng.

Đặc điểm:

  • Loại tiền: VND.

  • Phí: tham khảo biểu phí cập nhật tại đây

 Sử dụng:

  • Tất cả các khách hàng có tài khoản tại DSGF đều có thể yêu cầu DSGF trích tiền từ tài khoản để chuyển tiền.

  • Người thụ hưởng có thể nhận bằng chứng minh nhân dân hoặc thông qua tài khoản tại DSGF hoặc tại ngân hàng khác.

Tiện ích:  Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

Hồ sơ thủ tục cần thiết:

  • Ủy nhiệm chi trích tiền từ tài khoản.

  • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.